Klachtencommissie

Mocht u niet tevreden zijn met de behaalde resultaten in ons reinigingsproces? Dan hebben wij een klachtenprocedure ontwikkeld.

Centraal daarin staat de Onafhankelijke Klachten Beoordeling (OKB). Mochten wij u – na ons gedegen interne onderzoek – geen bevredigende oplossing bieden, kan een klacht kosteloos ter beoordeling aan de OKB voorgelegd worden. Door onafhankelijke deskundigen wordt de klacht dan beoordeeld en wordt er een duidelijke en inhoudelijke rapportage opgemaakt die een goede grondslag vormt om een klacht op te kunnen lossen en een passend voorstel te kunnen bieden.

Hebben de OKB en ons eigen voorstel nog steeds niet tot een oplossing geleid, dan kan een geschil alsnog officieel worden beslecht via de Stichting Geschillen Commissie.

Mocht u gebruik willen maken van deze regeling, stuur dan een email naar info@desomerijtheresiastraat. Wij zorgen dan dat u een aanmeldformulier ontvangt.

Procedure Geschillencommissie Textielreiniging
Hieraan zijn voor de consument kosten aan verbonden, het zogenaamde klachtengeld die afhankelijk van de klacht tussen de € 25,- en € 125,- bedraagt. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen.