Service

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Textielreinigers. Netex is de brancheorganisatie voor stomerijen waarbij zeker 60% van de Nederlandse stomerijen is aangesloten. Dit komt neer op zo’n 450 vestigingen door heel Nederland. De vereniging heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden te bevorderen. Netex neemt dan ook regelmatig initiatief tot onderzoeken om de kwaliteit van de processen te blijven verbeteren. En Netex verzorgt opleidingen voor de aangesloten stomerijen. Kortom: het Netex logo staat garant voor kwaliteit.

Elke Netex stomerij verplicht zich om de bedrijfsvoering te organiseren volgens vastgelegde normen. Deze normen vormen de standaard in de branche op het gebied van kwaliteit, hygiĆ«nisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu. De normen worden toegepast in de praktijk en zijn daarnaast van belang voor beleid en opleiding. Door toepassing van die ‘code’ kan de Netex reinigingsspecialist de kwaliteit van zijn bedrijf verbeteren.

Elke Netex erkende stomerij reinigt volgens leveringsvoorwaarden die de brancheorganisatie samen met de consumentenbond heeft opgesteld.

Vanuit een branchebreed oogpunt organiseert Netex continu onderzoeken, naar bijvoorbeeld reinigingstechnieken die zowel de schoonste was als de geringste milieubelasting opleveren. Dit gebeurt in samenwerking met gerenommeerde kennisinstituten als TNO-RT en het Hoofd Bedrijfschap Ambachten.

Hebt u een geschil met een Netex stomerij en komt u er samen niet uit? De vereniging heeft samen met de consumentenbond een Geschillencommissie Textielreiniging opgericht die op onpartijdige wijze de klachten behandelt.

Daarnaast willen wij continu onze dienstverlening verbeteren en uw mening is voor ons erg belangrijk. Bijvoorbeeld op welke manier we u (nog) beter van dienst kunnen zijn. Of waar u niet tevreden over bent of juist wel. Uw reactie ontvangen wij dan ook graag via info@destomerijtheresiastraat.nl.