De Stomerij Theresiastraat ontvangt NETEX Milieucertificaat

PERSBERICHT – 26 Maart 2012

Certificaat

De Stomerij Theresiastraat heeft op zaterdag 24 maart het “NETEX Milieucertificaat”
ontvangen uit de handen van voorzitter Tom Goutier tijdens de door brancheorganisatie
Netex georganiseerde jaarvergadering bij BKS in Tiel. Het Milieucertificaat geeft aan dat De
Stomerij Theresiastraat voldoet aan de milieueisen die gesteld worden aan professionele
textielreiniging. Tevens staat het certificaat garant voor een goede omgang met het milieu.
Het certificaat is onderdeel van het Kwaliteitscertificaat van NETEX. Alle stomerijen die
aangesloten zijn bij NETEX worden jaarlijks door auditoren gecontroleerd op de toepassing
van kwaliteits- en milieuvoorwaarden in de stomerij.

NETEX Milieu & Kwaliteit

Een milieu gecertificeerde textielreiniger wordt intensief gecontroleerd door een extern,
onafhankelijk bureau, die allerlei metingen en onderzoeken verricht. Zo wordt gekeken of
de textielreiniger volgens strikte regels/normen en milieubewust functioneert. Daarnaast
worden ook de werkplek en installaties beoordeeld op juiste handhaving en inrichting. Als
een stomerij voldoet aan de milieuregels/normen komt zij in aanmerking voor het NETEX
Milieucertificaat.

NETEX

De Nederlandse vereniging van Textielreinigers (Netex) is de brancheorganisatie voor
stomerijen waarbij zeker 60% van de Nederlandse stomerijen is aangesloten. Dit komt
neer op zo’n 350 vestigingen door heel Nederland. De vereniging heeft als doel de kwaliteit
van de dienstverlening van de aangesloten leden te bevorderen. Netex neemt dan ook
regelmatig initiatief tot onderzoeken om de kwaliteit van de processen te blijven verbeteren.